Network Menu

Välkommen till SWEA München!

Vårt mål är att vara en träffpunkt och ett nätverk för svenska kvinnor i München. Vi har en hel del stående programpunkter som lunch, mingel och bokklubb. Och även de årliga evenemangen kräftskiva, oktoberfest och glöggfest. Utöver detta anordnas många andra aktiviteter.

Continue Reading