Network Menu

SWEA Professional

SWEA professional är ett relativt nystartat nätverk inom SWEA München. Syftet med gruppen är att erbjuda SWEA medlemmar en möjlighet att ingå i ett nätverk där vi pratar om jobb, ge tips och stöd, och dela med sig av erfarenheter och knyta nya kontakter. Vår förhoppning är att ett sådant nätverk kan inspirera våra medlemmar att uppnå sina mål när man inte befinner sig på hemmaplan.För mer info kontakta Paula Nocker–Axell på mail: nocker.axell(Replace this parenthesis with the @ sign)googlemail.com eller tel: 0176-499 84 629