München

SWEA Münchens historia
Den 30:e maj 2005 höll SWEA München sitt första möte. Ett femtiotal svenska kvinnor kom till Svenska församlingens lokal i centrala München för att stödja beslutet att bilda en avdelning inom den globala organisationen SWEA.
Avdelningen bildades i juni samma år och invigdes högtidligen den 7 september 2005 i närvaro av SWEA Internationals ordförande, Siv Svensson, London, regionchef Maud Larsson, Zürich samt Christina Wimpissinger, ordförande i vår ”fadderförening” SWEA Wien.

 

 

Avdelningens första ordförande var Catarina Holtz och sedan dess har flera kvinnor följt på ordförandeposten. De har tillsammans med styrelserna verkat för att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket samt representerat avdelningen i den globala SWEA-organisationen, men framför allt sett till att vi här i München har haft tillfälle och möjlighet att träffas på olika aktiviteter.
SWEA är en ideell organisation som drivs av medlemmarna för medlemmarna.

 

 

Aktiviteter i München
SWEA Münchens aktiviteter koordineras av programansvarig som sitter i styrelsen. Hon är sammankallande för programgruppen, som endast har antalet intresserade medlemmar som begränsning. Varje månad skickas programet ut per email, men du hittar det även i menyn under ’Aktiviteter’. Alla SWEA-medlemmar är hjärtligt välkomna att delta.

Film

Återkommande aktiviteter är Lunchen, Mingel, Bokklubben, SWEA Art med mera. Ta gärna en titt i kalendern om det är något som faller i smaken. I bloggen hittar du foton från olika aktiviteter som varit.  Om man som medlem tycker att det saknas någon aktivitet eller grupp som borde finnas, är det möjligt att själv verka för att detta realiseras genom att gå med i, eller lämna förslag till programgruppen. Om du vill komma i kontakt med programansvariga, skicka e-post till : munchen.program@swea.org