München

SWEA Münchens historia

Hur SWEA startades i München

Historia

Den 30:e maj 2005 höll SWEA München sitt första möte. Ett femtiotal svenska kvinnor kom till Svenska församlingens lokaler, som då låg på Schwanthalerstrasse 60, för att stödja beslutet att bilda en avdelning inom den globala organisationen SWEA.
Avdelningen bildades i juni samma år och invigdes högtidligen den 7 september 2005 i närvaro av SWEA Internationals ordförande, Siv Svensson, London, regionchef Maud Larsson, Zürich samt Christina Wimpissinger, ordförande i vår ”fadderförening” SWEA Wien.
Vid intressemötet i maj 2005, agerade Catarina Holtz mötesordförande, och hon blev senare också vald till ordförande för 2005 och 2006.

 

Därefter, fram till idag, har flera kvinnor följt på ordförandeposten. De har tillsammans med styrelserna verkat för att befrämja den svenska kulturen och det svenska språket, hållit kontakt med den globala SWEA-organisationen, men framför allt sett till att vi här i München har haft tillfälle och möjlighet att träffas på olika aktiviteter.
Genom åren har det ofta varit en liten kärna kvinnor, med styrelseledarmöterna i spetsen, som drivit verksamheten framåt med stöd av medlemmarna i SWEA München. Men DU liksom ALLA är alltid lika välkomna! Aktiv liksom inte så aktiv, gammal liksom ung, ny medlem liksom före detta medlem som gärna vill komma tillbaka.

 

Aktiviteter i München

Aktiviteter

SWEA Münchens aktiviteter koordineras av programansvarig som sitter i styrelsen. Hon är sammankallande för programgruppen, som endast har antalet intresserade medlemmar som begränsning. Alla SWEA-medlemmar är hjärtligt välkomna att delta.
Om man som medlem tycker att det saknas någon aktivitet eller grupp som borde finnas, är det möjligt att själv verka för att detta realiseras genom att gå med i programgruppen. Om du vill komma i kontakt med Programansvarig, skicka e-post till :

Film