Network Menu

Överflyttning av medlemskap

Ta med dig SWEA

Som SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap när man flyttar mellan städer, länder och världsdelar!

Du tar kontakt med medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du erlagt medlemsavgift för innevarande år (om det är SWEA München skickar du e-post till munchen.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org). Du fyller då i en överflyttningsblankett. Medlemsansvarig tar hand om din ifyllda blankett och meddelar berörda parter, dvs SWEA Medlemsregister och SWEA-avdelningen på din nya hemort. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Om du plötsligt flyttat och glömt att meddela detta eller om du av andra orsaker inte kontaktat din gamla SWEA-avdelning om din flytt, skickar du en e-mail till members(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org och meddelar din flytt och din nya adress. Har du fått uppehåll i ditt medlemskap på grund av missad inbetald medlemsavgift, kan du också meddela detta till members(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org och blir då hänvisad till rätt person på din nya ort och kan snabbt bli medlem igen.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning flyttar du över ditt medlemskap till närmaste avdelning och fortsätter att vara Swea och ha tillgång till vårt fina nätverk. SWEA har kontaktpersoner på ca 40 orter där SWEA-avdelningar saknas och genom att kontakta: kontaktswea(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org kan du få adresser till dessa Sweor. SWEA sprider sig snabbt över världen och detta är ett bra sätt att komma i kontakt med andra svenskor och på sikt bilda nya avdelningar.
Välkommen som medlem i SWEA – var än i världen du är!