Network Menu

SWEA Münchens aktiviteter

Hitta något som passar just dig

Det är alltid något pågång i SWEA München och vi hoppas du hittar något som passar just dig. Vi vill väldigt gärna att du hör av dig om du saknar något och har nya idéer. Dina synpunkter är viktiga för oss. SWEA finns till för dig och formas av våra medlemmar.

För att ge dig en överblick på våra nuvarande aktiviteter har vi gjort en lista nedan.

Vi i SWEA München har några fasta aktiviteter för våra medlemmar.

SWEA Lunch, som i regel träffas 2:a tisdagen varje månad kl 12.00-14.00 på “Le Buffet” på Karstadt Oberpollinger.

SWEA Mingel, som i regel träffas sista torsdagen varje månad kl 19.00 på olika restauranger.

Vi har också fasta grupper som träffas ungefär en gång i månaden:

SWEA Bokklubb

SWEA Professional

SWEA Tyskakonversation

SWEA Barngrupp

Dessutom har vi återkommande aktiviteter såsom:

Konstbesök

Bokrondellen

Filmkvällar

Barnteaterbesök

Stadsvandringar

Studiebesök

Familjesöndagar

och inte minst:

SWEA Glöggmingel

SWEA Kräftskiva

SWEA Oktoberfest

Som vi skrev ovan finns det alltid plats för att komma med egna initiativ.

SWEA München blir vad vi tillsammans gör det till!