Network Menu

Välgörenhetsprojekt

Varje år donerar  SWEA München till olika verksamheter som främjar den svenska kulturen.

Detta året har vi  bland annat donerat till Svenska kyrkan i Bayern och Björnbären, det första tysk/svenska dagiset i Tyskland. Förra året donerade vi bland annat tyska böcker skrivna av svenska författare till ett barnsjukhus i München. Vi välkomnar alltid förslag på kandidater ifrån våra medlemmar.

SWEA har ett antal fasta donationer och stipendium som ges ut varje år.

Årets svenska kvinna

Varje år utser SWEA årets svenska kvinna.
Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.
Mottagaren presenteras och hyllas på SWEAs årliga Sverigemiddag och får en minnesgåva.
Sedan 1989 har hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna förärats tjugo svenskor som på olika sätt varit “ambassadörer” för Sverige i utlandet.
Förslag till kandidat skall vara kommittén tillhanda senast varje år den 20 januari.
Kontaktuppgifter: New York, 2013
Christina Moliteus
e-post: ask-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Litteraturstipendiet

Litteraturstipendiet är SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället
Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att utlysa sitt årliga stipendium på US $10.000.
Sökande till SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.
Det är mycket viktigt att den sökande har registrerat sitt ämne för doktorsavhandlingen och är i slutskedet av sina forskarstudier. Stipendiet ska vara en hjälp att slutföra avhandlingen.
Ingen diskriminering på grund av ras, kön, ålder, religion, nationalitet eller liknande förekommer.
Goda kunskaper i det svenska språket, såväl i skrift som i tal erfordras.
Den sökande bör vara positivt inställd till SWEA Internationals målsättning och aktiviteter, samt vara villig att hålla föredrag för SWEA-medlemmar både i Sverige och utomlands. De SWEA-avdelningar som bjuder in stipendiaten att tala, står för alla resekostnader.
Medlemmar i SWEA samt deras närmaste familjemedlemmar är ej berättigade att söka stipendiet.
Ansökan och kompletterande materialet ska vara stipendiekommittén tillhanda senast den 4 januari. Mottagaren av stipendiet och övriga sökande underrättas om beslutet under mars månad.
SWEA International förbehåller sig rätten att ej dela ut stipendiet om juryn inte finner någon lämplig kandidat.
Beslut som fattas av SWEA International kan ej bestridas.

Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.
När SWEAs hedersordförande prinsessan Christina, fru Magnuson, några år senare firade sin 50-årsdag, uppvaktades prinsessan med en gåva från SWEAs lokalavdelningar världen över. Även denna gåva lades till fonden och när Agnetas make Gunnar avled i slutet av år 2005, mottog fonden många gåvor till hans minne. Numera är stipendiets namn Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer.
Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet. Ansökan sker elektroniskt. Blankett med information om de kriterier som krävs finns utlagd på SWEAs webbsida www.swea.org. Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige i början av september och ansökningstiden går ut den 15 december varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att dessa är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte. Stipendiesumman är för närvarande USD 10 000 och utdelningen sker vid den årliga Sverigemiddagen i augusti månad. År 2013 sker detta för sextonde gången.
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer mottog vid senaste ansökningstillfället 14 kvalificerade ansökningar. 2012 års stipendiat Annelie Schlaug är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och Malmö högskola. Annelie får stipendiet för att dokumentera lokala aktörers röster i konfliktområdena i Kaukasus. Dessa fältstudier är en del av hennes avhandlingsprojekt “Peacebuilding as Spacemaking”. Syftet med hennes avhandling är att undersöka hur aktörer som arbetar för ett fredligt mångkulturellt samhälle på gräsrotsnivå i och omkring Ryssland, med fokus på norra och södra Kaukasus, skapar och behåller handlingsutrymme – dels i förhållande till andra aktörer, som regionala eliter och externa biståndsgivare, dels sinsemellan med hänsyn till exempelvis etnicitet och kön. Den färdiga studien ska kunna ge kunskap om lämpliga former för de insatser som krävs av externa aktörer, som till exempel biståndsgivare, i arbetet för fredskultur och dialog i Kaukasus och liknande konfliktområden.
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer uppmärksammas och lovordas av sökanden från universitet / högskolor och det akademiska Sverige. Till glädje för alla SWEAs lokalavdelningar, måste varje stipendiat vara beredd att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter. Det är min önskan att fler avdelningar ser denna möjlighet till intressant programverksamhet.

Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna

SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som 2014 utdelas i teater.
Stipendiet ges ut inom de fyra scenkonsterna: sång, dans, teater, instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.
Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av sin karriär.
Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater. Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-medlemmar och avdelningar. Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA. Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CDs eller DVDs sitt val av stipendiat. Stipendiet är på US $10,000.
Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 10 januari 2014.
En jury utser stipendiat. Valet bekräftas av SWEA Internationals styrelse på årsmötet i april. Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.
Nomineringsprocessen
Steg 1: Paskell kommittén, en avdelning, eller en individuell Swea utser en kandidat och ber honom/henne fylla i bakgrundsdokumentet.
Steg 2: Kandidaten fyller i bakgrundsdokumentet (ett Word 2004 dokument) och skickar tillbaka. Icke digitalt material som DVDs skickas med vanlig post
Steg 3: Nominerande person/grupp fyller i nomineringsblanketten, som automatiskt skickas till Paskell kommittén.
Steg 4: Nominerande person/grupp skickar icke digitalt material till sammankallande ledamot i Paskell kommittén, Anki Rosander.

Sigrid Paskell kommittén
Anki Rosander Forsselius (sammankallande)
Herserudsvägen 9A
181 50 Lidingö
e-post: anki.rosander(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com